Про компанію

Image

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГАРАНТІЯ» здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ» має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), рішення про видачу ліцензії № 893 від 30.08.2016 року, строк дії ліцензії з 30.08.2016 по необмежений термін.

Детальна інформація про юридичну особу


Фінансова звітність

Фінансова звітність та Аудиторський висновок за 2019 рік:
Фінансова звітність та Аудиторський висновок за 2018 рік:
Фінансова звітність та Аудиторський висновок за 2017 рік:
Фінансова звітність та Аудиторський висновок за 2016 рік:
Image

Фонди


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД « ГЕНЕЗИС»

Юридична особа Код за ЄДРПОУ Найменування
Депозитарна установа 35093607 Товариство з обмежаною відповідальністю "Інформаційно-депозитний центр "Глобал"
Незалежний оцінювач майна 32651228 Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД-Консалтинг»
Аудиторська компанія 23500277 Товариство з обмежаною відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕДІСОН»

Юридична особа Код за ЄДРПОУ Найменування
Депозитарна установа 35093607 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-депозитний центр "Глобал"
Незалежний оцінювач майна 32651228 Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД-Консалтинг»
Аудиторська компанія 23500277 Товариство з обмежаною відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"

2019 рік

Аудиторський висновок АТ МЕДІСОН за 2019 рік

Фінансова звітність АТ МЕДІСОН за 2019 рік

2018 рік

Аудиторський висновок АТ МЕДІСОН за 2018 рік

2017 рік

Річна фінансова звітність АТ "МЕДІСОН", складена згідно вимог МСБО/МСФЗ, та Аудиторський висновок за 2017 рік опубліковані у газеті «ІНФОПОЯС» № 46 від 13.04.2018 року, яка є загальнодержавним виданням з питань економіки та бізнесу (свідоцтво серії КВ № 21892-11792Р).

Аудиторський висновок АТ МЕДІСОН за 2017 рік

Примітки до річної ФЗ АТ Медісон за 2017 рік

Фінансова звітність АТ МЕДІСОН за 2017 рік

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ" (Даний фонд передано в управління ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ" на підставі Протоколу №2008/18 Загальних зборів ПАТ "ЗНВКІФ "ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ" від 20.08.2018 року).

Юридична особа Код за ЄДРПОУ Найменування
Депозитарна установа 35093607 Товариство з обмежаною відповідальністю "Інформаційно-депозитний центр "Глобал"
Незалежний оцінювач майна 32651228 Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД-Консалтинг»
Аудиторська компанія 23500277 Товариство з обмежаною відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"

Річна фінансова звітність та Аудиторський висновок ПАТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ» за 2016 рік опубліковані у Всеукраїнській інформаційній газеті «Фінансовий вісник» № 356 від 06.03.2017 року (частина 2).

Фінансова звітність та аудиторський висновок ПАТ «ЗНВКІФ «ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ»

Аудиторський висновок ПАТ ЗНВКІФ ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ за 2017 рік

Примітки за 2017 рік

Свідоцтва аудитора

Фінансова звітність ПАТ ЗНВКІФ ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ за 2017 рік

Контакти:

01133 м.Київ, вул.Кутузова, буд. 18/7, прим. 424

+38 (044) 280-38-09